Європейське бюро ВООЗ, вивчаючи наслідки пандемії COVID-19, запропонувало ряд реформ:

Європейський регіон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) потребує невідкладних реформ у сфері медичного обслуговування, епіднагляду та стратегічного керівництва. До такого висновку в своїй доповіді прийшла Загальноєвропейська комісія з питань здоров’я та сталого розвитку, яка проаналізувала прийняті країнами континенту заходи з протидії пандемії COVID-19, повідомляється в опублікованому прес-релізі регіонального бюро ВООЗ.

Європейське бюро ВООЗ, вивчаючи наслідки пандемії COVID-19, запропонувало ряд реформ:


Європейський регіон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) потребує невідкладних реформ у сфері медичного обслуговування, епіднагляду та стратегічного керівництва. До такого висновку в своїй доповіді прийшла Загальноєвропейська комісія з питань здоров’я та сталого розвитку, яка проаналізувала прийняті країнами континенту заходи з протидії пандемії COVID-19, повідомляється в опублікованому прес-релізі регіонального бюро ВООЗ.


“Наукове співтовариство неодноразово попереджало про ризик глобальної пандемії, однак в кінці 2019 року світ виявився непідготовленим, зіткнувшись з вірусом SARS-CoV-2, — підкреслюють експерти. — Неузгоджені і часто помилкові політичні заходи привели до того, що наслідки пандемії COVID-19 виявилися катастрофічними: в одному лише Європейському регіоні ВООЗ її жертвами стали понад 1,2 млн осіб, а в усьому світі кількість жертв перевищила 4 млн. І на фоні безпрецедентного економічного спаду глобальна фінансова криза 2008 року може здатися малою дрібницею”.

На думку директора Європейського бюро ВООЗ Ханса Клюге, головна проблема полягає не в пошуку стратегій, які приведуть до успіху, а у “колективній нездатності ефективно здійснювати ці стратегії”. “Величезною перешкодою стало небажання урядів ділитися владою в тому, що стосується прийняття рішень і стратегічного керівництва в найкращих інтересах всього суспільства. Прийшов час зробити важливі висновки, щоб не повторювати одні й ті ж помилки”, — підкреслив він.

Голова комісії — колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Монті — закликав уряди країн, регіональні і глобальні організації та зацікавлені сторони в системах охорони здоров’я та соціального обслуговування, використовуючи досвід пандемії, взяти участь в реформах, програмах інвестицій та процесах вдосконалення стратегічного керівництва.

“Необхідно посилити роль політики охорони здоров’я в процесах вироблення загальної політики урядами і міжнародними організаціями, заснувавши під егідою групи країн G20 глобальну раду з охорони здоров’я і фінансування і визнавши, що здоров’я є глобальним суспільним благом”, — вважає професор Монті.

Він зазначив, що в якості “першої інстинктивної реакції” багато країн світу відповіли на пандемію “закриттям географічних та економічних кордонів і здійсненням ізольованих заходів у відповідь, ігноруючи при цьому міжнародні проблеми”. “Однак пандемія COVID-19 показала, що в умовах поширення інфекційних хвороб в нашому дуже тісно взаємопов’язаному, глобалізованому світі країни не можуть діяти окремо, а успішно протидіяти подібним кризам можливо лише в рамках єдиного міжнародного підходу”, — вважає Монті.


Комісія вважає за необхідне невідкладно розпочати втілення в життя політики “Єдине здоров’я”, що має на увазі визнання наявності зв’язку між здоров’ям людей і тварин, а також навколишнього середовища. Виникнення загрози для одного з цих елементів створює небезпеку для всіх інших.

Важливою проблемою, яка потребує вирішення, на думку комісії, є глибоко вкорінена нерівність у галузі охорони здоров’я для різних соціальних, економічних і гендерних груп населення, яка з особливою силою проявилася в умовах пандемії. Комісія рекомендує країнам виявляти і підтримувати осіб, що живуть в неблагополучних умовах, вирішити проблему недовіри в суспільстві з метою підвищення його згуртованості, а також збирати дані про відмінності за показниками здоров’я серед різних груп населення.

У рекомендаціях підкреслюється необхідність інвестицій в інновації, збір і поширення інформації, а також у зміцнення національних систем охорони здоров’я. Вдосконалення також вимагає управління охороною здоров’я на регіональному та глобальному рівнях, а також вилучення та облік в майбутньому уроків пандемії COVID-19.

Комісія вказує на ряд проблем щодо координації і політики в Європейському регіоні ВООЗ, який займає територію від Ґренландії до Далекого Сходу і який відрізняється величезним розмаїттям за такими показниками, як рівень добробуту, розмір населення, демографічні чинники, доступність медичного обслуговування, рівень освіти і ступінь інтегрованості в цифрові системи. Тому вона закликає до створення загальноєвропейської мережі по боротьбі із захворюваннями і загальноєвропейської ради з питань загроз здоров’ю, а також до інвестування в системи обміну даними і платформи для забезпечення функціональної сумісності даних в масштабах всього регіону.

“Для того щоб зробити реальні кроки на базі досвіду, такою високою ціною отриманого регіоном за минулі 20 місяців, будуть потрібні чималі зусилля. Щоб зробити регіон життєстійким перед обличчям загроз, покласти край нерівності і усунути недоліки і помилки, які погіршують наслідки кризи, уряди всіх країн повинні демонструвати прихильність змін та готовність до колективних дій”, — зазначає комісія.

Вона закликає до створення глобальної ради з охорони здоров’я під егідою країн G20, а також до підготовки глобального договору з проблеми пандемій і політики щодо вакцин.